X
wróć do listy wydarzeń

KONKURS GRILLOWY

04.06.2017

Festiwal Grillowania z Pascalem Brodnickim

Wiemy, że uwielbiacie grillować. Wiemy też, że to wszystko potraficie odpowiednio przyrządzić na ruszcie. Dlatego dajemy Wam okazję do grillowania z samym Pascalem Brodnickim!

W dniach 12-20 czerwca 2017r. przyślijcie do nas swoje zgłoszenie ze zdjęciem przedstawiającym Waszą popisową grillową potrawę. Pamiętajcie – jemy też oczami! Dlatego na tym etapie konkursu będziemy brać pod uwagę wszystkie kwestie estetyczne, liczymy na Waszą pomysłowość i kreatywność. Ze wszystkich zgłoszeń Pascal Brodnicki wybierze 10-ciu uczestników, którzy wezmą udział w wielkim finale 24 czerwca!

A co będzie trzeba zrobić? Trzeba będzie stanąć w szranki z samym Pascalem i przygotować przysłane w zgłoszeniu danie! Spośród dziesięciu potraw przygotowanych podczas finału jury wybierze Mistrza Grillowania, który prócz tytułu wróci z do domu z profesjonalnym zestawem do grillowania o wartości 1000zł!

Szykujcie noże, marynaty i aparaty. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

 

Zgłoszenia do konkursu:

12 – 20 czerwca 2017r. poprzez wiadomość na fanpage King Cross Marcelin (tutaj) lub mailowo na adres: sekretariat@kingcrossmarcelin.com.pl

 

Wielki finał i Festiwal Grillowania:

24 czerwca 2017r.

15:00 – 18:00

 

Zmiana zapisu pkt 8 § 2. Aktualne brzmienie punktu to:

8. Ze zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników do pierwszego etapu konkursu, Komisja wybierze do dziesięciu, które wezmą udział w finale 24.06.2017r.

 

 

REGULAMIN

§ 1.

Organizatorzy

1. Organizatorem Konkursu (w dalszej treści Konkurs) jest Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 1/3, 04-190.
2. Przez Organizację Konkursu rozumie się zaaranżowanie szeregu atrakcji tematycznych na terenie Centrum Handlowego King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań oraz części konkursu online przez stronę King Cross Marcelin na Facebooku (www.facebook.com/KingCrossMarcelin), na zasadach wskazanych w dalszej treści Regulaminu.

 

§ 2.

Zasady Gry

1. Pierwsza część Konkursu trwać będzie w dniach 12.06-20.06.2017r. i przeprowadzana będzie przez fanpage King Cross Marcelin (www.facebook.com/KingCrossMarcelin) oraz stronę internetową www.kingcrossmarcelin.pl. Druga część  - finał - Konkursu odbędzie się 24 czerwca 2017r. w godzinach 15:00 – 18:00 w Centrum Handlowym King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań (w dalszej treści Centrum).
2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

a) w pierwszej części Konkursu – nadesłanie zgłoszenia konkursowego w postaci zdjęcia przedstawiającego popisowe danie z grilla Uczestnika
b) w drugiej części – finale – Konkursu – przygotowanie dania z grilla zaprezentowanego na zdjęciu zgłoszeniowym podczas finału z Pascalem Brodnickim w Centrum.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przysłanie zgłoszenia na adres sekretariat@kigncrossmarcelin.com.pl lub przez wiadomość na profilu Facebook www.facebook.com/kingcrossmarcelin zawierającego zdjęcia potrawy, imię i nazwisko wraz z numerem kontaktowym oraz adresem e-mail.
4. Zdjęcia winny być własnością Uczestnika Konkursu. Organizator nie odpowiada za zamieszczenie przez Uczestnika zdjęć, do których nie posiada praw autorskich.
5. Poprzez nadesłanie zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. 2016 poz. 922Nr 133 poz. 883).

- opublikowanie na łamach strony internetowej Centrum, stronie na Facebooku i w informacjach medialnych przez organizatorów wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

6. Zgłoszenia do Konkursu trwać będą w dniach 12.06 – 20.06.2017r.
7. Liczba zgłoszeń do pierwszego etapu Konkursu jest nieograniczona.
8. Ze zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników do pierwszego etapu konkursu, Komisja wybierze do dziesięciu, które wezmą udział w finale 24.06.2017r.
9. W skład komisji wchodzą:

Przedstawiciel Organizatora (Poznań Żonkil S.A./King Cross Marcelin)

Przedstawiciel Partnera Konkursu (Time S.A./Radio Eska)

Pascal Brodnicki

Decyzja ma charakter uznaniowy i nie podlega reklamacji.

10. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do drugiego – finałowego – etapu Konkursu, zostaną o tym poinformowani mailowo oraz telefonicznie w dniach 21-22.06.2017r. przez Organizatora.
11. W przypadku, gdy Uczestnik, który zakwalifikował się do drugiego etapu – finału – konkursu zrezygnuje z dalszego udziału, Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania innego Uczestnika z puli nadesłanych zgłoszeń.
12. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu – finału – konkursu, zobowiązani są pojawić się w Centrum dnia 24 czerwca 2017r. o godzinie 14:30 przy wejściu do Centrum od ul. Kolorowej i wziąć udział w zadaniu.
13. Drugi etap – finał – Konkursu będzie miał charakter praktyczny i będzie polegał na przygotowaniu dania, które Uczestnik zaprezentował na zdjęciu zgłoszeniowym.
14. Uczestnik musi sam zadbać o potrzebne produkty do przygotowania dania. Uczestnik musi przygotować cztery porcje dania.
15. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję, w której skład wchodzą:

Przedstawiciel Organizatora (Poznań Żonkil S.A./King Cross Marcelin)

Przedstawiciel Partnera Konkursu (Time S.A./Radio Eska)

Pascal Brodnicki.

16. Konkurs wygrywa Uczestnik, któryego danie będzie miało najlepsze walory smakowe oraz prezentację potrawy.Decyzja o wyborze zwycięzcy ma charakter uznaniowy i nie podlega reklamacji.

 

§ 3.

Uczestnicy

17. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
18. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora, osoby zatrudnione w sklepach znajdujących się w galerii King Cross Marcelin w Poznaniu oraz członkowie rodzin wymienionych podmiotów.

 

§ 4.

Nagrody

1. Nagrodą główną w konkursie jest profesjonalny zestaw grillowy o wartości 1000zł.

2. Organizator może przygotować dla uczestników finału konkursu nagrody niespodzianki, które zostaną przydzielone według jego uznania
3. Łączna pula nagród to 10.000zł.
4. Odbiór nagród następuje w dniu ogłoszenia wyników (24 czerwca 2017r.). Nagrody będzie można odbierać w Biurze Dyrekcji C.H. King Cross Marcelin w Poznaniu (ul. Bukowska 156) do godziny 19:00.
5. Przy odbiorze Nagrody Uczestnik zostanie poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości oraz podpisanie protokołu odebrania nagrody oraz zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
6. Jeśli Uczestnik nie spełni warunków Regulaminu, Nagroda nie zostanie mu wydana i pozostanie do dyspozycji Organizatora.
7. Nagrody nie ulegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.

 

§ 5.

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.kingcrossmarcelin.pl, Facebooku www.facebook.pl/kingcrossmarcelin oraz dostępny w sekretariacie Biura Dyrekcji Centrum Handlowego King Cross Marcelin w Poznaniu, ul. Bukowska 156.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów oraz w przypadku sytuacji regulowanych prawnie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

podziel się